Phép xã giao

by in , 0

Khi một nhóm phụ nữ bước lên xe điện tất cả các ghế đều có người ngồi rồi. Người bán vé nhận thấy một người đàn ông hình như đang ngủ, sợ rằng ông này không xuống được đúng điểm đỗ bèn nói với ông ta:

- Dậy đi ông!

Ông này phản đối:

- Tôi có ngủ đâu mà gọi!

- Ông không ngủ mà lại nhắm mắt!

- Tôi biết chứ, tôi ghét nhìn phụ nữ phải đứng trong xe điện đầy người như thế này!

Leave a Reply