Đồng xu ở dưới đất

by in , 0

Một cô gái quy định với một chàng trai ám hiệu.

- Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.

Đúng hẹn, chàng trai đến. Ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và anh chàng nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình.

Đợi mãi không thấy chàng trai lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.

Cô gọi:

- Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?

- Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.

- Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.

Leave a Reply