Nói giống như thế

by in , 0

John đi học về, buồn bã nói với bố rằng, cậu bị điểm 0 môn toán.

- Tại sao? - Ông bố hỏi.

- Thầy giáo hỏi: 2x3 bằng bao nhiêu? Con nói: 6 ạ!

- Đúng quá!

- Sau đó thầy lại hỏi: 3x2 bằng bao nhiêu?

- Thì có khác quái gì đâu! - Ông bố nói.

- Thì con cũng nói giống như bố vậy.

Leave a Reply