Nói chơi

by in , 0

Bà chủ nói với cô giúp việc trong nhà, vì bà ngắm thấy cô dạo này cứ phây phây, vừa trẻ vừa đẹp ra:

- Ông chủ nhà tôi bảo chiều nay không ăn cơm nhà. Chắc chiều nay lại đi tằng tịu với cô thư ký rồi!

Cô giúp việc:

- Thưa bà, tôi không tin. Chắc bà nói chơi vậy để tôi ghen chứ gì?

Leave a Reply