Nhưng mà...

by in , 0

Để mừng lễ cưới vàng, ông lão quyết định làm lại chuyến du lịch cách đây 50 năm. Hai ông bà quay trở lại thành phố Venise, đến đúng khách sạn và căn phòng năm xưa đó.

Khi trở về, người bạn thân hỏi:

- Thế nào, ông bạn già? Tốt đẹp chứ?

- Hoàn toàn sao chép đúng nguyên mẫu chuyến du lịch ngày cưới. Trừ có một chi tiết: lần này chính là tôi chạy vào phòng tắm và ngồi khóc...


o O o

Leave a Reply