Những câu hỏi ngố

by in , 0

MR: Người ta nói: người đẹp vì lụa... còn bà đẹp nhờ cái gì?

AD: Tui đẹp nhờ... đi cạnh một người quá xấu như ông.

Truyện cười do Nhóc thiên thần (Email: vincent535@hcm.vnn) gởi đến Xitrum.net

Leave a Reply