Nhiều cách ủng hộ

by in , 0

Thị trưởng một thành phố nhỏ thông báo với các công dân của mình đang tập trung tại sảnh đường:

- Một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chống tiếng ồn, ông A.M., sẽ trình bày với chúng ta vấn đề làm thế nào để chống lại một cách hiệu quả tai họa khủng khiếp này. Hết sức logic, ông yêu cầu tôi nói với bà con rằng, lúc kết thúc bài phát biểu của ông, nếu bà con muốn biểu thị sự tán thành, thì chỉ cần im lặng đưa tay lên.

Còn bây giờ, trước hết, để khỏi góp phần vào việc phát sinh tiếng ồn khủng khiếp luôn ngự trị hành tinh này, xin bà con cho một tràng pháo tay ầm ĩ, giòn giã ít nhất 30 giây để hoan nghênh ông.

Leave a Reply