Nhiệm vụ

by in , 0

Mục sư đi truyền đạo tận châu Phi xa xôi. Dọc đường, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại đây.

- Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế? - mục sư hỏi.

- Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc - thổ dân trả lời.

Leave a Reply