Nhầm lẫn cắn

by in , 0

Trong giờ học, một học sinh đưa tay đứng lên xin phát biểu:

- Thưa thầy, có con rệp nó cắn em.

- Timo, ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp này thầy biết chắc không bao giờ có rệp.

Vài phút sau, Timo lại đưa tay và đứng lên:

- Thưa thầy! Sự nhầm lẫn nó lại cắn em nữa, cắn em quá xá chừng!

Leave a Reply