Nhà khảo cổ

by in , 0

Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:

- Này, bà Marie sướng thật, có chồng là nhà khảo cổ.

- Ý bà định nói là ông ta tặng vợ thứ đồ cổ có giá trị gì chăng?

- Không, tôi chỉ muốn nói là vào mùa hè, bà ấy có thể nghỉ mát không mất tiền trong những nhà mồ cổ mà ông ấy khai quật được thôi.


o O o

Leave a Reply