Nghĩ mà cười

by in , 0

- Này, sao anh cứ tủm tỉm cười hoài vậy?

- Anh nghĩ nếu anh và em không có rún như những người khác, cái bụng phẳng lì coi tức cười lắm nhỉ?

- Ừ... nhưng ai mà chẳng có rún...

- Ông Adam và bà Eva chứ ai. Ổng bả là người đầu tiên do trời... nặn ra, không do mẹ đẻ nên làm gì có lỗ rún. Ổng bả coi tức cười nhất.

Leave a Reply