Nghe là sợ

by in , 0

- Cậu ấy là sinh viên, mà sao vô ý vô tứ, vào nhà người ta, chẳng chào hỏi ai cả, cứ tự nhiên như không thế nhỉ ?

- À, cậu ấy đang học Đại học Khoa học Tự nhiên mà lại !


o O o

Leave a Reply