Ngây thơ

by in , 0

Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo về việc mất xe ôtô. Cảnh sát hỏi:

- Ngài mất xe ở đâu?

- Ở quảng trường, sáng nay.

- Ngài cho biết mác và màu xe?

- Mercedes màu đen.

- Có kính chiếu hậu không?

- Dạ không có.

- Thế ngài có đèn xin đường phía sau chứ?

- Dạ, cũng không.

- Ngài cho xem giấy tờ và bằng lái.

- Dạ, chưa có. Khai kỹ thế này hẳn các ngài sẽ tìm thấy xe của tôi chứ?

- Chưa chắc! Không kính chiếu hậu, không đèn, không bằng, tổng cộng 5.000$, xin ngài nộp phạt cho.

- ?!!

Leave a Reply