Nếu

by in , 0

Một cô gái thử lòng người yêu nên hỏi:

- Anh có yêu em không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Thế anh có muốn lấy em làm vợ không?

- Anh chỉ sợ em không đồng ý.

- Nếu em không đồng ý?

- Thì nhất định anh sẽ đi lấy cô gái khác.

Leave a Reply