Lưỡi không xương

by in , 0

- Nữ: Đám cưới tui, ông không được vắng mặt đó nghe!

- Nam: Chắc chắc rồi, đám cưới mà sao thiếu... chú rể cho được!

***

Leave a Reply