Lời lẽ tế nhị

by in , 0

Một con bạc bị thua cháy túi, không dám về nhà, chẳng còn đường nào khác bèn thắt cổ tự vẫn. Những người cùng hội không ai dám đi báo tin cho gia đình nạn nhân, sợ sẽ gây sốc cho họ. Cuối cùng Peter, người nổi tiếng ăn nói nhỏ nhẹ, tế nhị được đề cử làm việc này.

Tại nhà nạn nhân, Peter lịch sự chào vợ anh ta:

- Thưa bà, tôi từ chỗ anh Smith đến đây.

Bà vợ tru tréo lên:

- Sao, có phải hắn đang chết gí ở sòng bạc không ?

- Thưa vâng.

- Hắn lại đánh cho thua cháy túi đi rồi phải không?

- Thưa bà, đúng vậy.

- Trời ơi là trời, thế sao hắn không treo cổ chết quách đi cho rồi.

- Thưa bà, đã.

Leave a Reply