Lời lẽ của nàng

by in , 0

Một "áo dài" la em:

- Ngày nào tao cũng làm cho mày một ca sữa mà mày không uống. Tao uống mà mập lên là mày biết tay tao!


***

Leave a Reply