Lời giáo huấn của mẹ

by in , 0

- Con phải sống cho thành thật, không được dối trá, nghe con! - Mẹ hết lời khuyên nhủ cậu con trai như vậy.

- Nhưng bây giờ mẹ phải đi ngủ một giấc - Mẹ nói tiếp - Nếu bác láng giềng có qua chơi, con phải bảo với bác ấy là mẹ không có nhà nhé.

Leave a Reply