Lịch sự

by in , 0

Hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau được một thời gian. Anh chồng vốn hay to tiếng, một hôm vui vẻ vợ hỏi chồng:

- Anh này, có gì chúng ta đóng cửa bảo nhau. Sao hơi gì một tý là anh cứ làm ầm nhà lên thế?

- Thế em không thấy như thế là anh rất lịch sự không? Anh to tiếng là cốt để hàng xóm không ai nghe tiếng em. Họ không biết vợ chồng mình cãi nhau, cứ tưởng anh đang... nói một mình.

- ??!!

Leave a Reply