Lên máy bay nào?

by in , 0

Một người đàn ông gọi điện tới trung tâm giám sát sân bay hỏi:

- Làm sao tôi biết lên máy bay nào bây giờ?

- Tôi chưa hiểu ý ông ạ?

- Chuyến bay của tôi số 823 nhưng không có chiếc máy bay nào ở đây có số cả. Tôi biết lên chiếc nào bây giờ?


o O o

Leave a Reply