Không tin được

by in , 0

Mấy ông già ngồi khoe về cách sống của mình. Một ông nói:

- Tôi sinh hoạt rất điều độ, nên chưa bao giờ ốm đau lấy một ngày.

- Còn tôi - ông thứ hai nói - từ khi 20 đến 40 tuổi, tôi tuân thủ thời khóa biểu rất chính xác. Sáng nào cũng dậy từ 5 giờ, tập thể dục đến 6 giờ, ăn sáng rồi làm việc một mạch đến 5 giờ chiều, lại tập thể dục và đi ngủ lúc 9 giờ.

Ông thứ ba lập bập nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu giờ này mà các ông còn nói dối để làm gì?

Leave a Reply