Không phải trả tiền

by in , 0

Thầy giáo vật lý hỏi học sinh:

- Em có biết gió trời và gió quạt điện khác nhau thế nào không?

Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi:

- Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ!


Leave a Reply