Không ổn chỗ nào?

by in , 0

- Vợ tương lai của cậu là người thế nào?

- Giống sản phẩm của nhà máy X: chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hạ!...

- Thế thì không ổn rồi!

- Sao thế?

- Vì ai cũng muốn dùng!


o O o

Leave a Reply