Không có cơ hội

by in , 0

Vợ: Để giảm tác hại của thuốc lá, anh chỉ nên hút sau mỗi lần được ăn một món ngon do em nấu.

Chồng (thở dài): Thế tức là cai thuốc lá luôn rồi còn gì!

Leave a Reply