Khờ

by in , 0

Chuyện cậu và anh chàng mới quen tới đâu rồi ?

- Chia tay rồi !

- Sao vậy, tớ thấy tối hôm qua hai người còn đi xem phim mà.

- Tối đó, trong rạp điện cúp mà chân anh ta cứ ...

- Sàm sỡ với cậu à !

- Ðược như vậy thì còn khá. Ðằng này anh ta cứ sờ soạng sợ mất đôi dép.

Leave a Reply