Hóa ra không phải

by in , 0

Nhà bác học nọ đang lúi húi làm vườn. Một Bá tước ngạo mạn đến gần nói :

- Trông xa tôi tưởng là con bò, lại gần hóa ra là ngài.

Nhà Bác học vui vẻ trả lời Bá tước :

- Tôi cũng vậy, trông xa cứ tưởng là ngài, lại gần hóa ra con bò.


o O o

Leave a Reply