Chuyện chồng con

by in , 0

Trong buổi tiệc, một bà nói với ông ngồi bên cạnh:

- Ông rất giống người chồng thứ ba của tôi.

- Thế bà đã có cả thảy mấy người chồng rồi?

- Hai.


o O o

Leave a Reply