Chưa sao

by in , 0

Con chạy ra mách mẹ:

- Mẹ ơi, con mới đánh đổ cái thang trong nhà.

Mẹ hoảng hốt kêu lên:

- Chết chửa, bố mày biết thì sao?

- Không sao, bố biết rồi. Bố đang bị mắc trên quạt trần không xuống được.

Leave a Reply