Chính xác

by in , 0

Hai khách du lịch Mỹ ngồi trên xe đi vào một thị trấn nước Ý.

- John, nhìn xem chúng ta đang ở đâu.

John giở cuốn sách hướng dẫn du lịch nước Ý và đáp :

- Chúng ta ở trang 191.

- Tốt, - người kia đáp - Ta đi tiếp nhé, để hôm nay kịp đến trang 210

Leave a Reply