Cần không?

by in , 0

Nửa đêm, mọi người đang say ngủ, bỗng một người khách đến gõ cửa. Vị chủ nhà lồm cồm bước ra.

Người khách hỏi :

- Ông ơi! Ông có cần củi không?

Chủ nhà :

- Ồ! Không! Tôi chắc là vậy!

Thế là vị chủ nhà đóng sập cửa lại, vào giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, đống củi chất trước nhà ông ta biến mất sạch.

Leave a Reply