Cảm ơn Thượng đế

by in , 0

Một bà mẹ hỏi thằng con trai bé nhỏ của mình:

- Hôm nay ở trường học hành thế nào rồi con?

Thằng bé đáp:

- Tốt ạ! Chúng con có một cô giáo mới. Cô hỏi xem con có mấy anh chị em và con nói với cô con là con một!

- Thế cô có nói gì không? - Bà mẹ hỏi.

Cô bảo:

- Ôi! Cảm ơn Thượng đế!

Leave a Reply