Biện hộ

by in , 0

Thầy: Sao em không ghi định lý vào vở?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là : xem sách giáo khoa.

Thầy: Thế sao em không vẽ hình vào vở?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là xem bảng.

Thầy: Cả bài tập em vẫn chưa làm là sao?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là : xem sách hình học đấy ạ!

Thầy: ?!!


o O o

Leave a Reply