Đâu cần phải giúp

by in , 0

Chuyện trên một chiếc tàu.

- Thưa thuyền trưởng, xin giúp chồng tôi với! Ông ấy bị say sóng dữ quá!

- Đâu cần phải giúp. Ông nhà tự ói được mà!

Leave a Reply