Ăn nói vội vàng

by in , 0

Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.

Người phục vụ cung kính cúi đầu: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho ông và cô đây rồi ạ".

Ông già cự: "Anh nói gì thế, tôi già chừng này mà còn con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi!"


o O o

Leave a Reply