Ân hận

by in , 0

Tại tòa án, ông chánh án hỏi Gim:

- Anh Gim, anh có ân hận gì không khi anh ném cả cái bình vào mặt vợ?

- Thưa tòa, tôi rất tiếc và rất ân hận ...

Quay sang phía vợ Gim, tòa nói:

- Cô thấy chưa, Gim đã biết hối hận rồi đấy!

Ngắt lời quan tòa, Gim nói:

- Thưa, tôi lấy làm tiếc vì cô ta mà cái bình cổ của tôi bị vỡ !

Leave a Reply