Ai đúng

by in , 0

Trong cuộc thi đố em, người điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:

- Người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?

- Re... eeng! Re... eeng!

- Mời đội A.

- Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai...

- Mời đội B.

- Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.

Các cổ động viên lao nhao:

- Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.

- ???

Leave a Reply