Help me!

by 0

Các truyện hay sẽ được chọn ra từ các bình chọn với nút +1 (được cung cấp bởi Google) Để bình chọn cho truyện, các bạn có thể click vào nút +1 bên trong mỗi truyện (bấm vào tựa đề hoặc nút read more để mở trang riêng của truyện đó) Để có thể đăng truyện, bạn cần phải đăng ký thành viên.

Để đăng ký làm thành viên bạn thực hiện các bước sau:

Bấm vào Create new account  Điền User name : tài khoản của bạn (tài khoản này bạn tự đặt để sau này dùng nó truy cập vào Web) Bạn ghi địa chỉ mail của bạn -  Rồi bấm vào khung Create new account là xong Hệ thống tự động gửi pass, bạn check mail và dùng pass + username đăng nhập vào Web 

*** Trường hợp, bạn muốn đổi Pass thì sau khi đăng nhập hãy chọn My account và bạn ghi pass mới vào.

Leave a Reply