Họp không như mong đợi

by in 0

Hai “chuyên gia” đi họp “kiểm tra kiến thức chuyên môn” nhau: 

- Thế nào là một cuộc họp thành công rực rỡ? 

- Là sau khi họp có liên hoan. 

- Thế nào là thành công tốt đẹp? 

- Là sau khi họp có phong bì và quà tặng. 


Này, kiểm tra tui hơi nhiều rồi đấy. Nghe tui hỏi đây: 

Thế nào là một cuộc họp không như mong đợi? 

- Là sau khi họp thì vỗ tay ra về. Có thế mà cũng phải hỏi.

Leave a Reply